Renta z tytułu niezdolności do pracy

Przygotowania
|-wyniki badań kręgosłupa 
| (na razie tylko skany MR: szyi i lędźwi)
|-wyniki spirometryczne i alergologiczne (trzeba zaczekać -- Skany)
|-wynik badań wzroku (PNG)
'-wniosek lekarza rodzinnego do ZUS (trzeba zaczekać -- Skan)

Orzecznik ZUSu
'-odpowiedź Orzecznika ZUS 
 | (trzeba zaczekać -- nic ciekawego tu nie ma)
 '-moje odwołanie do Komisji ZUS 
  (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)

Komisja ZUS
'-odpowiedź Komisji ZUS (trzeba zaczekać)
 '-moje odwołanie do Sądu Rejonowego w Białymstoku od Komisji ZUS 
  (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
|
| Sprawa nie trafiła do Sądu Rejonowego w Białymstoku, 
| lecz do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 
|
| Odbyła się jedna rozprawa podczas której zostałem zapytany o to, czy chcę, aby moje 
| odpowiedzi na Opinie biegłych (neurologa i pulmonologa) zostały przekazane biegłym.
| Ponadto zostałem zapytany o to, czy chcę, aby został powołany biegły okulista.
|
| 17 maja 2016 r. odbyła się druga rozprawa i zapadł nieprawomocny wyrok.
| 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy rozpatrzył zażalenie.
| (PNG i trzeba zaczekać Ocr) (PNG i trzeba zaczekać Ocr) (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|
|
|-opinia biegłego neurologa (PNG PNG PNG i trzeba zaczekać Ocr)
| '-moje uwagi do opinii biegłego neurologa (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|  | |-MR piersiowej części kręgosłupa (PNG) 
|  | |-Rejestr Produktów Leczniczych
|  | | Proszę zwrócić uwagę na 'gov' 
|  | | i wpisać jako 'Nr pozwolenia' — '11186' lub '7208'.
|  | |
|  | '-Zalecenie konsultacji neurochirurgicznej (PNG)  
|  |
|  '-opinia uzupełniająca (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|   '-moje uwagi do opinii uzupełniającej (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|
|
|-opinia biegłego pulmonologa (PNG PNG PNG i trzeba zaczekać Ocr)
| | '-dobry pulsoksymetr za 8,89 dolarów USA wraz z moim zyskiem
| |  '-Wymik z takiego pulsoksymetru (FLV)
| |   |-Mam więcej takich filmów -- wkrótce je tutaj udostępnię
| |   '-Niestety chyba pulsoksymetr pokazuje poprawnie, gdyż 
| |    jego wskazania pokrywają się z moim samopoczuciem;
| |    podobnie pokazuje inny pulsoksymetr.
| |
| '-moje uwagi do opinii biegłego pulmonologa (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|  | |-Oświadczenia mojego ojca tutaj nie będzie, gdyż ojciec nie wyraził zgody na
|  | | publikowanie z uwagi na traumatyczne przeżycia opisane w tymże Oświadczeniu
|  | '-Prośba o uznanie Oświadczenia mojego ojca (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|  |
|  '-opinia uzupełniająca (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|   '-moje uwagi do opinii uzupełniającej (PDF i HTM)
|
|
|-opinia biegłego okulisty (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
| | '-Postanowienie Sądu (trzeba zaczekać PNG i trzeba zaczekać Ocr)
| |  '-moje Zażalenie na Postanowienie Sądu (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
| |   '-Wezwanie Sądu do zapłacenia 30 złotych za rozpatrzenie mojego Zażalenia 
| |    (trzeba zaczekać PNG) i (trzeba zaczekać Ocr)
| |
| | Tutaj jest kalkulator przeliczający cylindry.
| | Można ją zweryfikować u dowolnego okulisty lub dowolnego optyka.
| | Można też przemyśleć sprawę: „czy ogólnie znak minus jest rónoważny znakowi plus?”.
| | (przykładowo: „wolimy mieć +200 zł na koncie bankowym czy -200 zł na tymże koncie?”)
| | 
| '-moje uwagi do opinii biegłego okulisty (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|  | |-Oświadczenie mojego ojca z 22 grudnia 2015 roku (PDF i HTM)
|  | |-kopia dokumentacji medycznej mówiąca o zezie zbieżnym sprzed lat (PNG i (PNG)
|  | |-kopia dokumentacji medycznej mówiąca o wadach z 1975 roku (PNG)
|  | |-wyniki badań wg dr Kępskiej z 30 stycznia 2014 roku (PNG)
|  | |-pismo do Urzędu Miejskiego w Białymstoku (PDF) (PNG)
|  | '-wygląd tablicy Snellena służącej badaniu wzroku
|  |  (do Sądu przekazałem coś ładnego, co znalazłem z licencją: 
|  |  'do ponownego wykorzystania z modyfikacją'; tutaj informacja (PNG) o licencji)
|  |
|  '-opinia uzupełniająca (PNG i Ocr)
|   | '-Postanowienie Sądu (trzeba zaczekać PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|   |  '-moje Zażalenie na Postanowienie Sądu (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|   '-moje uwagi do opinii uzupełniającej (PDF i trzeba zaczekać HTM)
|    | '-wynik badań wg dr Kępskiej z 29 stycznia 2016 roku (PNG)
|    |
|    '-kolejna opinia uzupełniająca (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|     | '-Postanowienie Sądu (trzeba zaczekać PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|     |  '-moje Zażalenie na Postanowienie Sądu (PDF i trzeba zaczekać HTM; banery)
|     '-moje uwagi do kolejnej opinii uzupełniającej (PDF i trzeba zaczekać HTM)
|      '-Audio (MP3 i WAV)
|
|  Swoista wypuklina sądowa z dnia 19 maja 2016 r. -- czyli dwa dni po wydaniu wyroku
|  (PNG i trzeba zaczekać Ocr) (PNG i trzeba zaczekać Ocr) (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
|
|-Prośba o Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem wyroku (PDF i trzeba zaczekać HTM)
'-Wyrok z dnia 17 maja 2016 (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
 | '-Uzasadnienie też będzie
 |  (PNG) (PNG) (PNG)
 |  (PNG) (PNG) (PNG)
 '-moja Apelacja (PDF i trzeba zaczekać HTM)
  '-Wyrok z dnia 08 marca 2017 (PNG i trzeba zaczekać Ocr)
   '-Uzasadnienie na 11 stron (PNG)
    '-Prośba o pełnomocnika z urzędu (PDF i HTM)
Korzystając z mych stron, akceptujesz gromadzenie plików na dyskach Twojego komputera. Kliknij tutaj, by wiedzieć troszeczke więcej.